ÖMSS Tercihlerine İlişkin Soru ve Cevaplar

2012 yılında yapılan Ömss sınavı ile ilgili 3. atama tercihleri yapılacaktır. Bu tercihler ile ilgili soru ve cevaplar aşağıdadır.

1- Daha önce yerleşenler başvurabilir mi?
Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, önceki ÖMSS Tercih Kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadroya ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar tercih edemezler.

2- Daha önce ÖSYM tarafından yerleşen ama ataması yapılmayanlar başvurabilir mi?
2012 ve 2013 yıllarında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; bu yerleştirmeye başvuruda bulunamayacaktır.

3- Kılavuzda ilköğretim mezunları için kadro var mı?
Kılavuzda ilköğretim mezunlarına yönelik kadro bulunmamaktadır.

4- İstenen belgelere en son ne zaman sahip olunmalıdır?
Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle (yani 3 Şubat) sahip olmaları gerekmektedir.

5- Sınava girdiği düzeyden henüz mezun olmayanlar başvurabilir mi?
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

ÖMSS kılavuzu için tıklayınız.