Atanan Öğretmenlerden Göreve Başlarken İstenecek Belgeler

Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu?na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle ?sözleşmelerinin feshi?ni isteyeceklerdir. ?sözleşmenin feshi? istenmesi hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla ?asıl?ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Göreve başlayacak adaylardan, bu ?Kılavuz?un ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7.2?nci maddesinde belirtilen belgeler? istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır.? ibaresi bulunanlara ait ?sabıka sorgulama belgesi? ile buna ilişkin ?mahkeme kararı?, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak ?Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu?nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp ?yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği?ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde alınacak ?sağlık kurulu raporu? istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş istenecektir.

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;

Devamını oku…Atanan Öğretmenlerden Göreve Başlarken İstenecek Belgeler