MEB 2010 Özürlü Sınavı Başvuru Tarihini UzattıMEB Özürlü öğretmen, memur ve hizmetli alımı başvuru tarihleri 26 Nisan2010 – 21 Mayıs 2010 idi. Fakat bu başvuru süresini 28 Mayıs 2010 a kadar uzatmıştır.

2010 Yılı Özürlü Personel İstihdamına İlişkin Sınav Kurulunun MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2010/PrNo:26-1 nolu ek protokol kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda duyurulmuştur.


SINAV ÜCRETİ
Yapılan önceki duyuruda sınav başvuru ücreti 110 (Yüz on) TL olduğunu belirtilmesine rağmen yapılan değişiklikle adaydan ücret alınmayacaktır.

SINAV YERİ
Sınav 81 il merkezinde yapılacaktır.

SINAV BAŞVURU TARİHİ
26 Nisan 2010 – 28 Mayıs 2010

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
04 Temmuz 2010, Pazar günü, Saat: 14.00

SINAV UYGULAMASI

  • Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
  • Sınav soru kitapçığında yer alacak 50 soru, Öğretmen, memur ve hizmetli adayların öğrenim durumları ve işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri göz önünde bulundurularak sınav; test usulü çoktan seçmeli (dört seçenekli) sorulardan oluşacaktır.
  • Yanlış doğruyu götürmeyecek. Bilemediğiniz soruların cevabını sallama şansınız var.
  • Her soru 2 puandır.